Про «деревину» та оптимальний спосіб її продажу

  • 59

Сировиною для виробництва різноманітних виробів з деревини є круглі лісоматеріали (або необроблена деревина), які найчастіше узагальнюють під назвою «деревина». В міжнародній практиці терміни «деревина» та «лісоматеріал» часто використовують в одному сенсі для позначення основного матеріалу (речовини), який використовується для отримання продукції з деревини [ISO 24294]. Звісно, на сьогодні в Україні за чинними нормативними документами і нормативно-правовими актами ще існують неузгодженості щодо термінів та їх визначень, які стосуються деревини. Однак така ситуація не є критичною для процесів купівлі-продажу деревини (круглого лісоматеріалу, необробленої деревини).

Деревина є екологічно чистим біологічним рослинним матеріалом, якому притаманна значна мінливість властивостей, і попит на який у світі та у нас в Україні залишається стабільно високим. Тому вкрай важливо формування раціональних, чітких та прозорих умов торгівлі цим сировинним ресурсом.

Загалом в Україні ринок деревини лише започатковується і залишається не виведеним повністю у правове поле, зокрема через відсутність чітко сформованих нормативних актів, узгоджених між собою. Слід відмітити, що здоровий баланс деревини в країні формується виключно ринком. На ринок деревини також значний вплив має система стандартизації, якість та адаптивність якої значно впливає на взаємовідносини між учасниками ринку та на формування ціни на деревну сировину.

За останні роки система торгівлі деревиною зазнала значних трансформацій – від прямих договорів між продавцем і покупцем до аукціонних та біржових торгів. В 2020 – 2021 роках з метою створення національної біржової платформи було доопрацьовано ряд нормативних актів. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» внесені зміни до Закону України «Про товарні біржі», яким деревина віднесена до продукції, яка є біржовим товаром та активом, допущеним до біржових торгів через біржі, ліцензовані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Норма щодо ліцензування товарних бірж безумовно є позитивним аспектом.

Згідно Закону України «Про товарні біржі» та Цивільного Кодексу України (ст. 177 і ст. 179) визначення продукції та інших речей біржовим товаром загалом зводиться до встановлення того, чи характеризується така річ родовими ознаками і, як наслідок, чи є вона замінною. Характеристики, за якими певний товар ідентифікують за ознаками, властивими усім речам того ж роду, містяться в чинних нормативних документах (стандартах, технічних регламентах, кодексах усталеної практики, технічних умовах тощо).

Особливістю біржових товарів є стандартизація споживчих властивостей, взаємозамінність, зберігання, транспортабельність, поділ на партії різного обсягу. Такі товари взаємозамінні (або якісно однорідні) і практично не має значення, хто, де і як їх виготовив. Більшість біржових товарів є сировиною. Слід відмітити таку важливу особливість біржових торгів, як механізм ціноутворення. На біржі формуються умови, близькі до прозорої конкуренції. Ціна на такі товари залежить, насамперед, від загального попиту та пропозиції.

Чому деревина (круглі лісоматеріали) є біржовим товаром?

По перше: національні та галузеві нормативні документи на сьогодні повністю охоплюють номенклатуру круглих лісоматеріалів у частині розмірно-якісної класифікації, методів обмірювання, визначення об’ємів, транспортування, приймання, зберігання, маркування тощо. Звісно є недоліки системи стандартизації лісоматеріалів, над якими працюють фахівці і профільний технічний комітет. Однак перешкод для торгівлі цим товаром на товарних біржах з боку чинної нормативної документації немає.

По друге: лісоматеріали підлягають поділу за розмірно-якісними характеристиками на партії будь-якого обсягу; такий товар підлягає певному терміну зберігання (у залежності від умов зберігання та виду деревини) із збереженням початкових характеристик (в нормативних документах встановлені рекомендації щодо умов і термінів зберігання, складування). Також круглі лісоматеріали є транспортабельним матеріалом, як сухопутними видами транспорту (автомобільний, залізничний), так і водними (морський, річковий). 

І останнє – деревина (круглий лісоматеріал) є взаємозамінним товаром. Деревина, що виставляється на торги у вигляді партії, лоту тощо, має ознаки, властиві усім речам того ж роду: об’єм; вид деревини; клас якості; групу товщини; групу довжини; відповідність певному нормативному документу; за необхідності: сортимент, стан обробки (в корі, без кори) та деревостану (сухостій, горільник); ціну, продавця.

Наприклад: круглі лісоматеріали в корі, дуб червоний (Quercus rubra), група товщин – 20…24 см, довжина – 3,0 м, клас якості С за ТУ У 16.1-00994207-003:2018, об’єм – 50 м3, сухостій, ціна – 350 000 грн., продавець – ДП «Конотопський лісгосп».

Такі встановлені характеристичні ознаки товару – деревини (в певному обсязі у вигляді партії, лоту тощо) свідчать про те, що цей товар є замінним. Відмінності між взаємозамінними обсягами такого товару (деревини у певному об’ємі) можуть бути незначні, а саме: місце розташування партії деревини у межах одного виробника (продавця); кількість колод в одній партії за однакових об’ємів та розмірно-якісних характеристик цих партій. Вищезазначені відмінності не є прямими характеристичними ознаками товару (деревини у певному обсязі), не включаються до опису партій під час торгівлі деревиною і не можуть суттєво вплинути на можливість заміни у межах одного продавця.  

Враховуючи високі корупційні ризики, що існують в Україні та лісовому секторі у т.ч. (індекс сприйняття корупції, CPI, згідно Transparency International в Україні за 2021 рік – 32), операції купівлі-продажу в державному секторі, до якого відноситься торгівля лісоматеріалами, за прямими договорами є зоною високого корупційного ризику. Тому торгівля деревиною має здійснюється за прозорими та організованими механізмами реалізації. Найбільш доцільним з них, на мою думку, є товарна біржа.

Перевагами біржових торгів деревиною є:

  • механізм ціноутворення; біржова ціна залежить, насамперед, від загального попиту та пропозиції;
  • ціна формується виключно учасниками ринку під час торгів; контрагенти заключають контракти за однаковими для всіх учасників правилами;
  • можливість торгівлі партіями різного обсягу в реальному часі; рівна доступність до торгів та продавців для всіх учасників;
  • торги відбуваються за певним алгоритмом, за єдиними правилами для всіх учасників.

Марченко Наталія

кандидат технічних наук, доцент, заст. Голови ТК 18 «Лісові ресурси», експерт-дорадник з питань технологій деревообробки та лісового товарознавства, аудитор-експерт лісової системи сертифікації FSC, позашт. експерт Київської ТПП

Попередня стаття Підсумки реалізації необробленої деревини на УЕБ за квітень 2022 року
Наступна стаття Деякі вади і пороки пиломатеріалів